Escola infantil (de 6/16 anys)
I ara també amb l'App !!!
Partides obertes
Facebook

ESCOLA INFANTIL TCP (de 6/16 anys)

MATRÍCULA 50€  

Dies 1 2 Dies entrenament
Competició (PABLO AYMÀ) 75€ (1,5h) 150€ (3h) Dimarts i dijous:  17.30 a 19.00 h
Iniciació 45€ (1h) 80€ (2h) Dilluns, dimecres i divendres: 18.00 a 19.00 h i Dissabte de 11.00 a 12,00