DADES PERSONALS
DADES TÈCNIQUES

Consultar nivells


DADES TÀCTIQUES
Dreta RevésRàpid Lent

Atacar Defensar
DADES FÍSIQUES